شرایط و ضوابط استفاده

لطفا در هنگام خرید توجه فرمایید . درصورت خرید اشتباه وجه شما قابل برگشت نمیباشد .

در صورت تمایل به نصب در محل توسط کارشناسان پای کار حتما باید پشتیبانی با شما هماهنگ کند و در صورت عدم تماس تا یک روز کاری حتما با پیشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

نصب در محل در حال حاضر در تهران امکان پذیر است و به امید خدا در روز های آتی در تمامی شهرستان های ایران عزیز راه اندازی میگردد .